Veligradon d.o.o. se bavi organizacijom prevoza solo kamionima i zbirnim transportom robe na svim destinacijama, za sve vrste pošiljki. U mogućnosti smo da Vam obezbedimo vozila za specijalne pošiljke kao i pošiljke koje zahtevaju posebne uslove transporta. U unutrašnjem drumskom transportu obezbedujemo voziila za prevoz lekova, kvarljive robe i robe koja se prevozi pod specijalnim uslovima.

Takođe organizujemo kontejnersko-brodski prevoz iz svih delova sveta.

Avionski transport predstavlja nabrži mogući način transporta robe. Veligradon d.o.o. u saradnji sa partnerima u većini zemalja sveta pokriva sve značajne avionske kompanije i aerodrome i obezbeđuje kompletnu logističku podršku od preuzimanja pošiljki do pripreme potrebnih dokumenata za izvoz-uvoz i izdavanje AWB-a. Pružamo kvalitetan servis za prihvat i otpremu pošiljki na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu kako po pitanju carinjenja tako i dostavu na vašu adresu što naš servis čini veoma brzim i pouzdanim.



Skladištenje robe

Sigurno, pouzdano i povoljno skladištenje carinske robe je danas osnov uspešnog poslovanja za sve firme koje se bave uvozom-izvozom robe.

Napominjemo da imamo kvalitetnu saradnju i dobre ugovore sa povoljnim cenama skladištenja u skladištima na svim Carinskim ispostavama. Robu u ovim skladištima možete drzati pod veoma povoljnim uslovima, što Vam daje mogućnost da određene robe carinite parcijalno onako kako Vama odgovara u datom trenutku.

Posedujemo sopstveno javno carinsko skladište u Beogradu koje je pogodno za smeštaj svih vrsta robe i registrovano na svim Carinskim Ispostavama Carinarnice Beograd.

U njemu se mogu obavljati, po veoma povoljnim uslovima:

• Skladištenja svih vrsta robe.
• Smeštaj robe pod carinskim nadzorom.
• Magacinsko razdvajanje i prepakivanje robe.
• Precizno vođenje evidencije o izdatoj robi I robi koja je na stanju.

Sva skladišta su opremljena opremom sposobnom za sve vidove manipulacije.